BLOG

 • Kanola Tarımı ve Uydudan Kanola Tarlalarının Görünüşü

  Kanola (Brasicca napus Oleifera sp.), danesinde bulunan %38-50 yağ ve %16-24 protein ile önemli bir yağ bitkisi olması nedeniyle dünya bitkisel yağ tüketimi sıralamasında Palm ve Soya yağından sonra 3. sırada yer alır. Küspesinde bulunan Read more…


 • Tarımda Matematik Kullanma Zamanı

  Matematik biçim sayı ve çoklukların yapılarını, özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Pozitif bilimlerin temeli olan İstatistik ise; gözlem yapma, veri toplama, analiz ve sonucunda yöntem geliştirme ve en sonunda da objektif karar Read more…


 • Hasat Bayramı ve Uydudan Hasat Takibi

  Ürün kaldırma, ekin biçme olarak bilinen hasat; tarımsal üretimde emeğin ve alın terinin harmanlandığı toprakta filizlenerek karşılık bulduğu zamandır. Tarihte ilk olarak milattan önce Romalılar tarafından kurbanlar kesilerek kutlandığı söylenen hasat bayramı, günümüzde temmuz ayında tarım işletmeleri, Read more…


 • Tarım Alanlarına Dolu Tahribatı ve Uyduya Yansıyan Görüntüleri

  Tarımın yurtiçi gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve ülkemizin nüfusunun önemli bir kısmının geçim kaynağı olması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Tarımsal çalışmalar büyük ölçüde atmosfer şartları altında gerçekleştiğinden verim Read more…


 • Haşhaş Tarımı ve Haşhaş Tarlalarının Uydudan Takibi

  Bugüne kadar insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olan haşhaş; Papaver somniferum L. türü olan tek yıllık bir kültür bitkisidir. Tohumunun %50 civarında yağ içermesi nedeniyle geleneksel olarak gıda amaçlı, kapsülünün ise ihtiva ettiği morfin Read more…


 • Toprak Islahı Nedir?

  Toprak, bitkisel ve hayvansal üretim gibi tarımsal faaliyetlerin ana unsurudur. Yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olan toprak, yer kürenin kabuğunu oluşturan kaya tabakasının (litosfer), iklimsel ve jeolojik olaylar sonucu sürekli aşınması ile meydana Read more…


 • Buğdayın (Triticum aestivum) Yaşam Döngüsü ve Uydudan Görünüşleri

  Buğday, tek yıllık bir bitki olup, her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek çok sayıda çeşitlere sahip olması nedeniyle, dünyanın hemen her yerinde yetiştirilmektedir. Kısaca özelliklerinden bahsetmek gerekirse ılık ve serin iklim şartlarında yetişir ve Read more…


 • Uydu Görüntüleri ile Bitkilerde Vejetasyon Süresi Takibi

  Bitkilerin tohumdan çıkıp gelişerek tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen süreye vejetasyon süresi denir. Çok yıllık bitkilerde ise tomurcuk patlamasından yaprak dökümüne kadar geçen süre olarak tanımlanır. Bu süre farklı bitki ve çeşit türleri için farklılık Read more…


 • Dünya Su Günü ve Uydu ile Tarım Alanlarında Su Yönetimi

  Suyun bütün canlıların yaşamı için en temel madde olduğunu biliyoruz. Hayatımızda oynadığı kritik rol hakkında farkındalık yaratmak ve yönetimi için sürdürülebilir uygulamaları teşvik amacıyla 22 Mart, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Dünya Su Günü Read more…


 • Tarımda Sensörler ve Agrovisio ile Entegre Kullanımı

  Tarımın insan hayatındaki yeri ve önemi, yaşam boyu artarak devam etmektedir. Günden güne artan nüfus sebebiyle insanların beslenmesini sağlamak amacıyla sınırlı olan arazi kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılması, sorunlara gerçekçi çözümler üretebilecek yeni sistemler, yapılar Read more…


 • Deprem Tarım, Hayvancılık ve Sanayiyi de Etkiledi!

  Ülkemizde art arda gerçekleşen ve birçok bölgeyi etkileyen depremler, tarım ve sanayide önemli yeri olan 10 ilin ekonomisini de derinden etkiledi. Türkiye’nin tarım alanlarının %15‘inin bulunduğu, kayıtlı işletme ve çiftçi sayısının 270.000 civarında olduğu bölgede Read more…


 • Deprem Bölgelerinden Uydu Görüntülerine Yansıyanlar

  AFAD’ ın yayınladığı verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04.17’ de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve saat 13.24’ te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. 9 saat arayla yaşadığımız iki deprem ülkemizi yasa Read more…


 • Son Yılların Yaşanan En Kurak Kışına Nasıl Önlem Alırız?

  Kuraklık, yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Günümüzde karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisidir ve fiziksel, doğal Read more…


 • Bitkisel Üretimin Organik Girdisi; Hayvan Gübresi Kullanımı ve Uydudan İzleme

  Modern tarımda amaç, çevreye zarar vermeden birim alandan bol ve kaliteli ürün almak ve gelir düzeyini yükseltmektir. Bu da; yüksek verimli tohum, uygun toprak işleme, zamanında ve etkin tarımsal mücadele, sulama gibi tarımsal girdilerin kullanılması Read more…


 • Tarımsal Sigortalar için Uydu Analizi

  Tarım sigortaları çiftçileri çeşitli sebeplerle ürün kaybı yaşamaları nedeniyle oluşan finansal kayıplara karşı korur. Uydu görüntüleri ile yapılan analizler sayesinde sigorta firmaları kayıp öncesinde ve sonrasında detaylı analiz yapma imkânı elde edecektir. Böylece daha etkin Read more…


 • Şeker Pancarı Hasadı

  Bilimsel adı “beta vulgaris var altissima” olan şeker pancarı; ülkemizde çükündür, çükündürük veya höngül olarak da bilinir. Ülkemizde şeker pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin yanı sıra; tarım, hayvancılık, yem, ilaç, Read more…


 • Akıllı Tarım, Avantajları ve Karşılaşılan Zorluklar

  Tarımsal üretimin standardını bozan faktörden birisi, toprak yapısının bölgeden bölgeye değişkenlik göstermesidir. Bölgeden bölgeye değişkenlik bir yana, hiçbir arazi kendi içinde de homojen yapıya sahip değildir. Bunun nedeni toprağın her metrekarede değişebilen fiziksel, kimyasal ve Read more…


 • Yem Bitkilerinin Kraliçesi Yoncanın Uydudan Takibi

  (Medicago sativa L.)    Yonca, Dünya’ da en çok yetiştirilen, baklagiller familyasından, gerek yeşil ot gerekse kuru ot olarak değerlendirilebilen, çok yıllık bir serin mevsim yem bitkisidir. İyi besleme özelliği ve yüksek veriminden dolayı yem Read more…


 • Çiftliğinizin Mali Yönetimini Agrovisio İle İyileştirin

  Agrovisio dijital bir tarım platformudur. Farklı uydu ve drone görüntülerini kullanarak çiftçilere ve tarım işletmelerine veriye dayalı karar almalarına yardımcı olur. Türk çiftçisine yüksek teknolojili tarımsal üretim araçlarını uygun maliyetlerle sağlayarak sürdürülebilir tarımı destekler. Bu Read more…


 • Toprağı İlmek İlmek İşleyen Kadın Çiftçiler

   “Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi.” “Dünyada her şey kadının eseridir.” Mustafa Kemal ATATÜRK Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız Read more…


 • Mahsul İzlemede Zamanlama Her Şeydir

  Uydudan ürün takibi, bir çiftçinin yaptığı işi takip etme ve risk yönetiminde yapabileceği en önemli yatırımlardan biri olabilir. Karşılığında çok değerli bilgilere erişir ve hasatta sürprizlerle karşılaşmazsınız. Sahadan uzakta bile olsanız sahanızdaki durumu inceleyebilir ve Read more…


 • Bazı İllerimizde Hasadının Başladığı Pamuk Bitkisini Tanıyalım

  Ülkemiz için stratejik önemi bulunan beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun; Şanlıurfa, Adana, Antalya ve Aydın’ da hasadı başladı. Hasatlardan haberler ve kareler paylaşacak olursak: Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Read more…


 • Tarım Uydudan Görüntüleme ile Gelişiyor

  Dünya Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü ve beraber çalıştıkları STK’lar tarafından yayımlanan ‘Küresel Açlık Endeksi’ raporuna göre, gelişmekte olan 117 ülke için hala dünyada açlığın önemli bir problem olduğuna değiniliyor. 117 ülkenin 52’ si halen Read more…


 • Agrovisio’ dan Mahsul İzleme İpuçları

  Besin ihtiyacındaki artış; tarıma elverişli alanların azalması, var olan tarım alanlarında verimliliğin azalması gibi sorunlar ile birlikte değerlendirildiğinde; tarım alanlarının belirlenmesine ve ürünlerin bölgesel dağılımına ilişkin doğru ve zamanında elde edilen bilgi ekonomik, çevresel ve Read more…


 • Hasat Bayramı ve Uydudan Hasat Takibi

  Ürün kaldırma, ekin biçme olarak bilinen hasat; tarımsal üretimde emeğin ve alın terinin harmanlandığı toprakta filizlenerek karşılık bulduğu zamandır. Tarihte ilk olarak milattan önce Romalılar tarafından kurbanlar kesilerek kutlandığı söylenen hasat bayramı, günümüzde temmuz ayında Read more…


 • Uydu Görüntüleri ile Bitkide Azot Durumu Takibi

  Besin maddeleri içerisinde noksanlığının etkisini hissettiren azot, bitki besin maddeleri içerisinde en önemlisidir ve gübrelemede en çok kullanılanıdır. Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder. Bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini Read more…


 • Tarladaki görselleriyle büyüleyen ayçiçeği hakkında bilmemiz gerekenler

  İnsan beslenmesinde, özellikle bitkisel yağların önemi büyüktür. Ülkemiz bitkisel yağ üretiminde en büyük payı alan ve yağ bitkileri üretiminde başta gelen ayçiçeği, Trakya, Ege Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere birçok bölgemizde yetişebilmektedir. Tohumlarında bulunan Read more…


 • Teknoloji, tarımdaki yüksek yaş ortalamasıyla nasıl mücadele ediyor?

  Kırsalda yaşayanların en önemli geçim kaynağı tarımsal faaliyetler. Fakat özellikle genç nüfus üretim riskleri, girdi maliyetlerinin yükselmesi, sosyal imkanların yetersizliği gibi farklı nedenlerle tarımla uğraşmak istemiyor. Bu durum birçok nedene bağlı olsa da bizleri önemli Read more…


 • Üretimdeki sessiz destekçimiz: Toprak

  Toprak Nedir? Toprak, su ve hava gibi tüm canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için kullanmak zorunda olduğu hayati öneme sahip yeryüzü örtüsüdür. Akalan toprağı ‘‘arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü Read more…


 • Buğdayda Sarı Pas Hastalığı:

  İnsan beslenmesinde temel besin maddelerinden olan buğday, dünyada en yaygın olarak ekimi yapılan ve üretilen tahıldır. Buğday verimini etkileyen en önemli faktörler arasında hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklar içerisinde buğday verimini olumsuz yönde etkileyen 3 pas Read more…


 • Nedir Bu Uzaktan Algılama?

  Çağımızda artık teknolojiyi her alanda etkin olarak kullanıyoruz. Sağlık, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı teknoloji sayesinde kolay şekilde elde edebiliyor ve bu kısımlarda sorunları hızlı şekilde çözebiliyoruz. Tarım sektöründe de teknolojiyi aktif olarak kullanmalıyız. Bizde Read more…


 • MISIR :

  Mısır dünyada en çok yetiştirilen ve ihtiyaç duyulan ürünler arasında 3. Sırada yer almaktadır. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen mısır, besin olarak kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca nişasta ,sanayi alkolü, tatlandırıcı, Read more…


 • Rusya-Ukrayna Savaşının Türk Tarımı Üzerindeki Etkileri:

  Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş dünyanın gündeminde. Yaşanan savaşın etkilerini birçok alanda olduğu gibi tarım ve gıda açısından da hissedebiliyoruz. Peki, bu durum tarım açısından ülkemizi nasıl etkiliyor? Bilindiği üzere Rusya ve Ukrayna dünyanın Read more…


 • İklim Krizi İle Mücadele:  

  Günümüzde fosil yakıtların kullanımının artması, bilinçsiz ağaç kesimleri, arazilerin yanlış kullanımı, sanayi atıkları ve havaya verilen zararlı gazların etkisiyle sera gazları oluşur. Sera gazlarının fazla olması ortalama sıcaklığı arttırır ve küresel iklim değişikliğine sebep olur. Read more…


 • TARIMDA İKLİM KRİZİ

  İçinde bulunduğumuz çağda tüm canlıları etkileyen bir çok çevre sorunu ile yüzleşsek de bunların belki de en önemlisi iklim değişikliğidir. Özellikle artan gıda ihtiyacını karşılayabilmek için arttırmak zorunda olduğumuz gıda üretimi, iklim krizi ile birlikte Read more…


 • SULAMA YÖNTEMLERİ:

  Sulama yöntemlerini gruplara ayıracak olursak; 1.YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ 1.1 Salma Sulama Yöntemi 1.2 Tava Sulama Yöntemi 1.2.1 Uzun Tava Sulama Yöntemi 1.3 Karık Yöntemi Sabit Debili Açık Karıklar Değişken debili açık karıklar Kapalı karıklar 2.BASINÇLI Read more…


 • Covid-19’un Tarıma Etkileri:

  2020’de başlayıp etkilerini hala gösteren Covid-19 salgını birçok sektörü zor duruma soktu. Hizmet sektöründen eğitim sektörüne, sağlık sektöründen eğlence sektörüne kadar çoğu sektör ciddi boyutta sıkıntılar yaşadı. Gelin şimdi tarım sektörünün pandemiden nasıl etkilendiğini yakından Read more…


 • 2021’de Agrovisio Olarak Çok Eğlendik..

  Diğer yazılarımızda görüşmek üzere… Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.


 • SU STRESİ VE KURAKLIK:

  Kuraklık ve susuzluğun alarm verdiği bugünlerde su kullanımına dikkat etmek çok önem arz eden bir hale gelmiştir. Dünya çapında kuraklıkla ilgili birçok uyarı ve çalışma vardır.  Buna rağmen dünya genelinde ihtiyaç dışı su tüketiminin önüne Read more…


 • 3 Basamakta Agrovisio ile Tarımda Dijital Dönüşüm Nasıl Yapılır?

  Tarım alanlarındaki verimlilikte ilk sıçrama M.Ö 10.000’li yıllarda yerleşik tarım hayatına geçişle sağlanmıştır. Bunun ardından birçok önemli sıçrama olmuştur. Bunları inceleyecek olursak ilki 1930’lu yıllarda traktör kullanımı ve mekanizasyonla başlamıştır. Bunu takiben 1960’lı yıllarda inorganik Read more…


 • BUĞDAY VERİMİNİ ARTIRAN ADIMLAR:

  Tahıl grubunda yer alan buğday geçmişten günümüze kadar dünya tahılları arasında yer alan en önemli besinlerden biri olmuştur. Türkiye tarımında da önemli bir yere sahip olan buğday, ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirtilmektedir. Hatta Türkiye buğday üretiminde Read more…


 • Agrovisio 2 milyon Euro değerleme üzerinden ikinci yatırım turunu tamamladı.

  Agrovisio olarak, 40 milyon hektarın üzerinde tarım alanını uydu ve drone görüntüleriyle yıl boyunca gözlemleyerek tarım işletmelerine risklerini yönetmede ve karlılıklarını arttırmada yardımcı oluyoruz. Yüzleşmekte olduğumuz iklim değişikliği tarımsal üretimdeki dalgalanmaların %32’sinden sorumlu. Bu öngörülmezlik Read more…


 • Tarımla ilgilenen herkes için en iyi 5 YouTube kanalı

  ÇİFTÇİ TV Neden izlemeli: Çiftçilikte, çitçilerin başlarına gelen sorunlar ve bu sorunlara nasıl müdahale ettikleri hakkında bilgi veren bir Youtube kanalıdır. Ayrıca tarımsal gelişmelerle ilgili bilgileri, çiftçinin ağzından duymak ve bu gelişmeleri yakından takip etmek Read more…


 • Tarımsal İşletme Yönetimi için kullanıcılarımıza nasıl yardımcı oluyoruz?

  Tarımsal işletme yönetim platformu orta ve büyük ölçekli üreticilere, zirai danışmanlara, sözleşmeli tarımsal üretim yaptıran işletmelere işlerini uzaktan ve daha verimli şekilde yönetme olanağı sağlar. Agrovisio platformu aracılığıyla üretim hazırlıkları, üretim sırasında yapılan uygulamalar ve Read more…


 • Agrovisio Terimler Sözlüğü:

  Blogumuzda sürekli aynı terimleri defalarca tekrarlıyoruz.Gelin bu terimler nedir bakalım. 1)NDVI indeks ( NDVI index ): Uzaktan algılamada, bitki sağlığının takibi için kullanılır. Bitki yapraklarındaki klorofil görünür ışığı güçlü bir şekilde emerken, yaprakların hücre yapısı Read more…


 • ŞEKER PANCARLARINDA CERCOSPORA BETİCOLA

  ŞEKER PANCARLARINDA CERCOSPORA BETİCOLA (YAPRAK LEKESİ) Temel besin maddeleri arasında yer alan şeker, ülkemizde şeker pancarından elde edilmektedir. Şeker pancarı dünyada olduğu gibi ülkemiz de de endüstri bitkileri arasında yer alan en önemli bitkilerden biridir. Read more…


 • Agrovisio Mobil Uygulama ile Tarlanızı Kolayca Yönetmenin Rahatlığını Yaşayın!

  Keşke bir uygulama olsa da tarlaya gitmeye gerek kalmadan tarlamdaki mahsulü bir uygulama aracılığıyla izlesem, analiz etsem dediniz mi? İşte tam olarak bu ihtiyaçlarınıza cevap veren mobil uyumlu bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama ile çiftçimiz Read more…


 • ORMANLARIMIZ YANIYOR..

  Ülkecek zor günlerden geçiyoruz.. Ormanlarımız, milli varlıklarımız kül oluyor!! Peki bu yangınların  sebepleri ne gelin detaylıca bakalım.. Orman Yangınları Neden Oluyor? Küresel iklim değişikliği,çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Ülkemizde yağış rejimi değişiyor. Seller, afetler yaşanıyor. Bir Read more…


 • Agrovisio Sahada

  Herkese yeniden merhaba…Sevdiklerimizle geçirdiğimiz, bol bol dinlediğimiz ve eğlendiğimiz bayram tatilinden sonra sizlerle buluşmaktan mutluyuz. Gelin şimdi kendi platformumuzu kullanarak bir tarlada ayçiçeği ürününün gelişimini ayrıntılarıyla inceleyelim. Aslında üretim daha tohum toprağa düşmeden başlıyor. İlk Read more…


 • Agrovisio tarımsal üretimi nasıl takip ediyor ?

  Agrovisio çiftçiye, tarımsal üreticiye nasıl yardım eder? Tarımsal üretimin yatsınmaz önemine rağmen, tarımsal üreticilerin ve çiftçilerin geliri tarım dışı sektörlerle kıyaslandığında ortalama %40 daha düşük. Düşük karlılık ve yüksek risklerse çiftçilerin tarım arazilerini terk etmesine, Read more…


 • Agrovisio’yla Tanışın

  Gelin Agrovisio’nun kuruluş hikâyesini ve yolculuğunu kurucu ortağı Emre Tunalı ile yaptığımız röportajdan öğrenelim. Agrovisio’nun yolculuğu nasıl başladı ve geldiğiniz noktayı nasıl tanımlıyorsunuz? Oldum olası yeni fikirleri hayata geçirme konusunda aktif bir arayışım vardı. Bu Read more…


 • Agrovisio’dan herkese Merhaba!

  Agrovisio olarak biz tüm yıl boyunca tarım alanlarını multispektral uydu görüntüleri aracılığıyla izlemekteyiz. Bu görüntüler tescilli AI algoritmalarımızla sınıflandırarak tarladaki ürünü ve bu ürünün verimini tahmin etmektedir. Tarladaki mahsüllerin büyümesini izleyerek çiftçilerimizin ürünlerinde yaşanan sorunları Read more…