Agrovisio Terimler Sözlüğü:

Published by ezgi ışık on

Blogumuzda sürekli aynı terimleri defalarca tekrarlıyoruz.Gelin bu terimler nedir bakalım.

1)NDVI indeks ( NDVI index ): Uzaktan algılamada, bitki sağlığının takibi için kullanılır. Bitki yapraklarındaki klorofil görünür ışığı güçlü bir şekilde emerken, yaprakların hücre yapısı yakın kızılötesi ışığı güçlü bir şekilde yansıtır. Bu ölçüm sayesinde çok sayıda klorofil ve hücre yapısına sahip sağlıklı bir bitki, sağlıksız bir bitkiden ayrıştırılabilir. Yüksek NDVI değerleri iyi gelişimi temsil ettiğinden bitki sağlığının takibinde NDVI analizi önemli bir spektral imza (spectral signature) verisidir.

2) Su Stresi indeksi ( Water Stress index ): Yaprakların su içeriğindeki değişiklikleri izlemek için kullanılır. SWIR bandı, bitki örtüsü kanopilerindeki hem bitki örtüsü su içeriğindeki hem de süngerimsi mezofil yapısındaki değişiklikleri yansıtırken, canlı doku yansıması su içeriğinden değil, yaprak iç yapısından ve yaprak kuru madde içeriğinden etkilenir. Su stresi takip edilerek bitkinin su ihtiyacı takip edilebilir.

3) Ürün izleme ( Crop monitoring ) : Ürün izleme, farklı alanlar ve mahsuller için yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin spektral analizi ile ürünlerin kesintisiz takibinin gerçekleştirilmesidir. Üretim sezonunda ürün izleme (crop monitoring) çiftçilerin ve tarım işletmelerinin alanlarını yönetmesine, kaynak maliyetlerinin düşmesine, verimliliklerin artmasına, zaman tasarrufuna ve güvenilir kararlar alınmasına yardımcı olur.

4) Hassas tarım ( Precision farming ): Hassas tarım, tarımsal üretim ve gelişen teknolojiyi bir araya getirerek daha düşük maliyet, değişken girdi kullanımı, maksimum gelir beklentisi ve çevreyi koruma ilkelerini hedefleyen, her açıdan yüksek verim elde etme amacına sahip, yenilikçi bir tarım türüdür.

5) Sürdürülebilir tarım ( Sustainable agriculture ): Sürdürülebilir tarım, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yollarla yapılan tarımdır

7) Yapay zeka ( Artificial intelligence ): Yapay zeka , görevleri yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve topladıkları bilgilere göre yinelemeli olarak kendilerini iyileştirebilen sistemler anlamına gelir.

8) Fenolojik Gözlem ( Phenology ): İklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin ve dolayısıyla vejetasyon devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilmesi fenolojik gözlemler yardımıyla mümkün olmaktadır. Örneğin; tahıllarda ekim, çimlenme, sapa kalkma, başaklanma, çiçeklenme, erme-hasat, meyve ağaçlarında tomurcuklanma, çiçek açma, olgunlaşma, yaprakların sararıp dökülmesi, gibi olayların meydana geliş zamanları hakkında bilgi toplanır.

9) Anamoli tespiti ( Anomaly detection ): Verilerin çoğunluğundan büyük bir farklılık gösteren az sayıdaki verilerin tanımlanmasına anomali tespiti denir. Anomalilerin tespiti ile arazi bitki örtüsü değişikliklerinin mekânsal, zamansal süreçleri de incelenebilir. Kuraklık, taban suyu yükselmesi veya hastalık gibi beklenmedik değişiklikleri yansıtan uydu görüntülerindeki anomali, arazi örtüsündeki değişim süreçlerini incelemek için büyük önem taşır. Ayrıca arazi örtüsü değişim tespitinde kullanmak için birçok zaman serisi analiz metodları kullanılır.

10) Rekolte tespiti ( Yield detection ): Rekolte, bir üretim sezonu sonunda elde edilen ürün miktarını ifade etmektedir. Mahsulün miktarının ürün dalda iken yani hasat edilmeden önce belirlenmesine “tahmini rekolte”, hasat edildikten sonra ölçülmesine de “rekolte tespiti” denir.

13) Hava Durumu tahmini (Weather forecast): Hava tahmin ve raporları, belirli bir yerde ve zamandaki hava durumu ile ilgili olarak meteoroloji birimleri tarafından yayımlanan bilgilerdir.

14) Değişken oranlı gübreleme (Variable rate fertilization): Tarlanın farklı bölgelerindeki farklı besin elementi ihtiyacına sahip noktalarda farklı miktarda veya içerikte gübreleme uygulamasının yapılmasıdır. Buradaki hedef en az girdi ile en yüksek verime ulaşmak ve kirleticileri en az seviyede kullanarak sürdürülebilir tarıma destek olmaktır.

15) Multispektral görüntüleme ( Multispectral imaging ): Elektromanyetik spektrum boyunca görünür ışık ve kızılötesi enerji gibi iki veya daha fazla frekans aralığından veri toplayan bir görüntüleme şeklidir.  Multispektral görüntüleme, insan gözünün kırmızı, yeşil ve mavi için görünür reseptörleri ile yakalayamadığı ek bilgilerin çıkarılmasını sağlar.

Detaylar için bizi takip etmeye devam edin. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.

Referanslar:

 1. https://www.rembeltech.com/ndvi-teknolojisinin-bitki-sagligi-acisindan-onemini-anlamak/
 2. https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/ndmi/
 3. https://www.oracle.com/tr/artificial-intelligence/what-is-ai/
 4. https://www.mgm.gov.tr/arastirma/diger-calismalar.aspx?s=fenolojiatlasi
 5. https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/kumelenme/Belgeler/F%C4%B1nd%C4%B1kta%20Rekolte%20Tahmin%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1/2.%20FINDIK%20REKOLTE%20SUNU%202018.pdf
 6. https://www.drone.net.tr/blog/normalized-difference-vegetation-index-normallestirilmis-bitki-ortusu-fndvi-nedir-tarimsal-drone-teknolojileri-829.html
 7. wikiwand.com/en/Sustainable_Development_Goal_2
 8. https://thefactfactor.com/facts/pure_science/biology/crops/2082/
 9. https://www.field-boundary.com/
 10. https://www.wikiwand.com/tr/Fenoloji
 11. https://www.tarnet.com.tr/medya-merkezi/blog/hassas-tarim-nedir/
 12. https://www.wikiwand.com/en/Multispectral_image
 13. https://www.doktar.com/en/variable-rate-fertilizer
 14. https://www.tarnet.com.tr/medya-merkezi/blog/hassas-tarim-nedir/#:~:text=Hassas%20tar%C4%B1m%2C%20tar%C4%B1msal%20%C3%BCretim%20ve,sahip%2C%20yenilik%C3%A7i%20bir%20tar%C4%B1m%20t%C3%BCr%C3%BCd%C3%BCr
 15. https://tr.wikipedia.org/wiki/Hava_tahmini

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *