İklim Krizi İle Mücadele:  

Published by ezgi ışık on

Günümüzde fosil yakıtların kullanımının artması, bilinçsiz ağaç kesimleri, arazilerin yanlış kullanımı, sanayi atıkları ve havaya verilen zararlı gazların etkisiyle sera gazları oluşur. Sera gazlarının fazla olması ortalama sıcaklığı arttırır ve küresel iklim değişikliğine sebep olur. İklim değişikliği bu nedenlerle dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelmiştir. İklim değişikliğinin dünya genelinde büyük etkileri ve sonuçları vardır. Etkileri daha önceki blog yazımızda bahsetmiştik. Gelin şimdi bu etkileri nasıl daha aza indirgeyebileceğimize yakından bakalım.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler iki başlıkta incelenir bunlar:

 • Azaltım: İklim değişikliğinin sonuçlarını azaltma yönünde çalışmalar yapmak amaçlı yapılan çalışmalara denir.
 • Uyum: İklim değişikliğin sonuçlarına uyum sağlamak amaçlı yapılan çalışmalara denir.

Azaltım ve uyum konusunda bazı araştırmalar yapılmış ve sonuçlar belirlenmiştir. IPCC 2007 yılında tarım alanındaki uygulamaları şu şekilde kısaca bize sunmuştur.

 • Toprak karbonu depolanmasını arttırmak için tarlaların ve otlakların yönetiminin sağlanması
 • Tarıma açılmış turbalı toprakların ve bozulmuş arazilerin restorasyonu
 • CH4 emisyonlarını düşürmek için geliştirilmiş çeltik tarımı teknikleri
 • Besi hayvanı ve gübre yönetimi
 • N2 O emisyonlarını düşürmek için geliştirilmiş azotlu gübre uygulama teknikleri
 • Sığ toprak işlemeli tarım uygulamaları

Yapılan tüm çalışmalar erozyonu ve fosil yakıt kullanımını azaltarak topraktaki organik maddelerde artışa neden olur. Topraktaki organik madde artışı verimliliğinde artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca iklim değişikliğine uyum yöntemiyle ekosistem baz alınarak yapılan çalışmalar vardır. Bu çalışmaların amacı sürdürülebilir bir ortam yaratmaktır. Bizde Agrovisio olarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz.

Ekosistem tabanlı uyum faaliyetlerini yakından inceleyelim.

1.Yağmur Hasadı: Yağmur suyunun akmasını engelleyerek yeniden kullanılabilmesi için biriktirilmesidir. Yağmur hasadı çatılardan, su çayırlarından, su bahçelerinden mikro biyolojik tutma alanlarından temin edilebilir. Bu yöntem eski zamanlardan beri yapılmaktadır.

2. Tasarruflu Su Kullanımı: Günümüzde evlerimizde, tarım arazilerinde ve diğer alanlarda yapacağımız her tasarruf adımı bizi kuraklıkla karşı karşıya gelmemizi biraz daha engelliyor. Bu sebeple suyun tasarruflu kullanımına dikkat etmemiz önemli bir adımdır.

3. Azaltılmış Toprak İşleme:  Toprak işleme, toprak yönetiminin en eski sistemidir. Toprak işlemenin sıklıkla tercih edilmesinin nedenleri:

 • Erozyonu önleme
 • Toprakta bulunan nemi koruma
 • Topraktaki organik madde içeriğini arttırma.

4. Doğrudan Ekim Yöntemi: Toprağın önceden hazırlanmadan direkt ekim yapılan bir yöntemdir. Daha önceki ekimden kalan anızların üzerine ekim yapılır ve bu ekim bazı faydaları vardır.

 • Topraktaki su tutma oranının artması
 • Toprak yapısında iyileşme
 • Topraktaki karbon tutumunun artması
 • Erozyonu önleme
 • Yakıt tüketiminin azalması

5. Rüzgâr Perdesi: Topraktaki gerekli katmanın gitmemesi için bitkiler ekerek zararlı etkilerden korumaktır. Rüzgar perdesi için otsu bitkiler, ağaçlar ve çalılar kullanılır. Rüzgar perdesi için bitkiler paralel sırlar halinde ve rüzgar yönüne dik olarak dikilir.

6. Gübreleme: Tarım topraklarının sürdürülebilir ve verimli olması toprakta çeşitli şekillerde uzaklaşan besin maddelerinin toprağa geri verilmesiyle gerçekleştirilebilir, bunu sağlamak ve mutlak gerekli besin maddelerini içeren materyallerin toprağa verilmesine genel olarak gübreleme, kullanılan maddelere ise gübre denilmektedir. Gübrelemede toprak analizi önemli bir yer kaplar. Toprak analizi tarladaki toprağın gübre ihtiyacını ortaya çıkaran önemli bir yöntemdir. Bu yöntemle tarla toprağında bulunan tarladaki besin elementlerinin ne ölçüde olduğunu, yetiştirilecek bitkinin ihtiyacı olan gübrenin miktarını ve türünü belirlememize yardımcı olur. Toprağın verimliliğinin sağlanması ve kaliteli ürün alabilmek önemli derecede önem arz eder. Amacından fazla ve yanlış gübreleme yapılması da canlılar için bir tehlike oluşturarak iklim değişikliğinin etkileri olmak üzere kendini gösterir. Kimyasal gübre kullanımından ziyade hayvansal gübre kullanmak toprak verimini arttırmak için en önemli tedbirlerdendir.

7. Arazi Toplulaştırma: Kullanımı açısından yararsız, küçük arazilerin birleştirilip düzgün ve şekilli bir arazi haline getirmeye getirmek önemli bir adımdır. Bu yöntemle parsel için kullanılan yakıt azalacağı için büyük oranda tasarruf edilir.  Parsel sınırlarında ve şekillerinde düzelme olduğu için verimde artış olur. Ayrıca kullanılan ürünlerde (tohum, gübre, su, ilaç ) azalma görülür. 

8. Organik Tarım: Organik tarım ekolojik sistemlerin uygulanan yanlış faaliyetler sonucunda ekolojik uyumu ve dengeyi yeniden oluşturmaya dayalı insan sağlığı ve çevreye dost üretim faaliyetlerini içeren hormonlar,  sentetik kimyasal ilaçların kullanılmaması ile birlikte ,biyolojik mücadele, doğal gübreleme, ekim nöbeti, su ve toprak muhafazasını koruma, doğal düşmanlardan yaralanarak üretimin başlangıcından bitimine kadar her aşamanın kontrol altına alınıp sertifikalı bir üretim yaparak  kalitenin yükseltilmesiyle oluşan üretim modeline verilen isimdir.

Organik tarım erozyonu önler, etkili kompostlamayı, hayvan gübresinin doğrudan geri kazanımını ve besin maddelerini ve organik karbonu tekrardan kazanmaya eğim sağlar.

Organik tarım, ekosisteme, iklim değişikliği etkilerine karşı daha dayanıklı olabilme özelliğini kazandırmakta ve tarımsal kaynaklı sera gazlarının oluşumunu azaltıcı tedbirleri içermektedir. (FAO, 2002).

9. Tarım Sigortaları: Tarım alanlarının ve faaliyetleri olası afetlere karşı sigortalanması iklim değişikliğine karşı alınabilecek önemli bir önlemdir. Kuraklığa karşı yapılan sigortalarda uyum alanında önemli bir yer arz eder.

10. Biyoenerji Kaynakları: Biyoenerji kaynağı olarak kullanılan tarımsal, hayvansal ve organik atıklar bu alanda önemli bir yer arz etmektedir. Biyoenerji kaynakları, elektrik üretmede kullanılır ve yenilebilir enerji kaynağı olarak kullanılır. Tarım ve ormancılıktan elde edilen biyoenerjiler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır.

11. Karbon Çiftçiliği ve Tarımsal Ormancılık: Sera gazı seviyesini azaltan teknikleri benimsetmek için çalışmalar ve teşvikler verilmelidir.  Tarıma ve ormancılığa yararlı çalışmaların yapılması iklim krizinin azaltılmasında önemli bir adımlardır.

Biz de Agrovisio olarak sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz. Dijital tarım uygulamamızla kullanıcılarımız tarlalarını 5 günde bir çekilen uydu görüntüleriyle tarlalarını takip edebiliyorlar. Bitkinin gelişim durumunu, su stresini takip eden kullanıcılarımız zirai uzmanlarımıza tarlaları ile ilgili sorunlarını sorabiliyor birlikte çalışma imkanına kavuşuyor. Böylece minimum girdi (su, gübre, ilaç) kullanımı ile hem maliyetleri hem de kirleticileri kontrol edebiliyor; sürdürülebilir tarım pratikleri ile hem çevreye hem de bütçesine katkı sağlıyor.

Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.

Referanslar:

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9Fmur_suyu_hasad%C4%B1

[2] https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/%C4%B0klim%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20ve%20Tar%C4%B1m.pdf

[3] https://www.iklimin.org/wp-content/uploads/egitimler/seri_07.pdf

[4] https://apelasyon.com/yazi/11/toprak-analizleri-ve-onemi/1

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *