MISIR :

Published by ezgi ışık on

Mısır dünyada en çok yetiştirilen ve ihtiyaç duyulan ürünler arasında 3. Sırada yer almaktadır. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen mısır, besin olarak kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca nişasta ,sanayi alkolü, tatlandırıcı, yağ üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR BİTKİSİNİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • Uygun büyüme sıcaklığı 20 ile 30 derece arasındadır
 • 32 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda koçan püskülleri çabuk kurur ve dane bağlama oranı azalır.
 • 18 ile 20 arası sıcaklıklarda tohumlar daha kolay çimlenip, daha hızlı çıkış yapmaktadır.
 • Mısır üretiminde toprağı havalandırmak önemlidir.
 • Genel olarak nemin %60’ın altına düşmemesi gerekir.
 • Toprak pH’sı 5 ile 8 arasında olmalıdır.
 • Mısır üretiminde nemli toprak yatağı önemli bir adımdır.

MISIR BİTKİSİNİN TOPRAK İSTEĞİ

Mısır tarımı; organik madde, bitki besin maddesi yüksek düzeyde olan, drenajı ve havalanması iyi olan, derin, tınlı ve iyi drenaj edilmiş tüm topraklarda yapılabilmektedir. Toprak pH oranının da 5 ve 8 arasında olmasına dikkat etmelidir.

MISIR NE ZAMAN EKİLİR?

 • Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Nisan ayı başı
 • Marmara, Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Nisan sonu
 • Doğu Anadolu bölgelerinde de Mayıs ayıdır.

İklim koşulları da göz önüne alınarak uygun ekim zamanı belirlenmelidir!!!

EKİM DERİNLİĞİ VE DEKARA ATILACAK TOHUM MİKTARI

 • Ana ürün için 5 ile 6 cm arasına ekilmelidir.
 • İkinci üründe ise 6 ile 8 cm arasına ekilmelidir.
 • Dekara atılacak tohum miktarı ise dane ağırlığına göre farklılık göstermektedir. Genel olarak 4- 5 kg arası değişmektedir.

MISIRDA GÜBRELEME

Öncelikle en doğru gübreleme uygulaması için toprak analizi yapılması şarttır. Ancak ilk baharda ekimle birlikte genel olarak azot, fosfor ve potasyum içerikli gübrelere ihtiyaç vardır. Azotlu gübrelerin yarısı ekimle birlikte diğer yarısı da ileriki gelişme dönemlerinde sıra arasına, bitkilerin yaprak ve büyüme noktalarında kalmayacak şekilde uygulanabilir. Ayrıca bitki yapraklarını gübrenin yakmaması için sulama yaparken ve yağmur çiselerken yapraklar yaş olacağından azotlu gübre uygulanmamalıdır.

Azot: Mısır bitkisinden dekardan maksimum verim alabilmek için saf madde olarak kuru koşullarda 8-10 kg/da, sulu koşullarda 16-18 kg/da azot yeterli olmaktadır.

Fosfor: Eğer toprak analizi sonucunda bu gübreye ihtiyaç duyulursa tamamı ekim öncesi toprağa verilip karıştırılmalıdır. Maksimum verim alabilmek için saf olarak 7-8 kg fosforun yeterli olduğu belirtilmiştir.

Potasyum: Genelde Türkiye toprakları potasyum açısından zengindir. Bu yüzden toprak analizi sonucu tavsiye edilmedikçe potasyumlu gübre kullanmaya gerek yoktur. Toprak analizi sonucu potasyumlu gübreye ihtiyaç duyulursa Potasyum sülfat gübresinden toprak analizi sonucuna göre ekim öncesi veya ekimle birlikte gübreleme yapılabilir.

SULAMA

Mısır bitkisinden maksimum verim alabilmek için zamanında ve yeterli sulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

 1. Mısır ekim döneminde toprakta yeterince nem yok ise bir çıkış sulaması yapılabilir.
 2. 1. ara çapası ve seyreltmeden sonra bitki boyu 10-15 cm olduğunda
 3. Boğaz doldurma ve 2. Azotlu gübrenin verilmesinden sonra
 4. Tepe püskülü çıkarmadan 4-5 gün önce yapılmalıdır (Tepe püskülü çıkarmadan 1 hafta öncesinden başlayarak çiçeklenme süresince devam eden zamanda mısır bitkisinin suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir).
 5. Süt olum döneminde tane doldurmayı sağlamak için sulama yapılması tavsiye edilir.

HASTALIK VE ZARARLILAR

Başlıca Hastalıklar:

1)Kök, sap ve dane çürüklükleri

2)Mısır rastığı (Ustilago maydis)

3)Helminthosporium yaprak yanıklığı (H. turcicum, H.maydis)

Başlıca Zararlılar:

1)Mısır koçan kurdu (Sesamia sp)

2)Mısır sap kurdu ( Ostrinia sp)

3)Yeşil kurt (Heliothis armigara Hb) 

4)Çizgili yaprak kurdu (Spodoptera Hbn)

5)Mısır yaprak biti (Aphidis maidis Fitch.) –

6)Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.)

7)Mısırda bozkurt (Agrotis ipsilon, A. segetum

8)Mısır maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

9)Mısır yaprakkurtları Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta

10)Mısırda danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa (L.))

11)Mısırda yaprak pireleri (Empoasca spp.)

Yabancı Otlar

Tarla sarmaşığı, Topalak ,Köpekdişi ayrığı, Çeti, Kırmızı köklü horoz ibiği, Kanyaş vb.

HASAT

Mısır hasadında ilk dikkat edilmesi gereken şey koçandaki nem oranının belirli bir seviyeye gelmiş olmasıdır. Mısırın hasadında olgunlaşma tanenin koçana bağlandığı noktadaki siyah nokta ile anlaşılır. Koçanda bu siyah noktalar çoksa mısır olgunlaşmış demektir. Mısırda biçer-döver ile hasat edilebilen bir üründür. Biçer-döverle hasat yapılırken mısırda nem oranı %20 ile %25 arasında olmalıdır. Bu nem oranının altına düşen ürünlerde hasat sırasında kırılmalar meydana gelebilir. Çok yüksek nem oranlarında yapılan hasatlarda ise kayıplar yaşanabilir ve ürünü gerekli nem düzeyine getirmek için de ek bir maliyet gerekecektir. Hasat sonrasında mısır hala nemli ise kurutmak gereklidir. Eğer kısa süreli ( 6 ay) depolanacaksa %15’in altında bir nem oranına sahip olmalıdır. Uzun süre depolanacaksa %13 ile %14 arasında bir nem oranına indirilir. Ayrıca mısır tohumluk olarak kurutulacaksa sıcaklık 36 dereceyi geçmemelidir.

Mısırınızı üretim sezonunuzun tamamında takip etmek, sahadaki riklerinizi uydu/drone takibi ile göremek ve operasyonlarınızı yönetmek için Agrovisio web ve mobil platformlarını kullanabilirsiniz.

Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.

Referanslar:

[1] https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=89

[2] https://adana.tarimorman.gov.tr/Belgeler/SUBELER/bitkisel_uretim_ve_bitki_sagligi_sube_mudurlugu/hububat_yetistiriciligi_ve_mucadelesi/M%C4%B1s%C4%B1r%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf

[3] https://tarfin.com/blog/misir-yetistiriciligi-nasil-yapilir


Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *