Teknoloji, tarımdaki yüksek yaş ortalamasıyla nasıl mücadele ediyor?

Published by Kübra Yurttaş on

Kırsalda yaşayanların en önemli geçim kaynağı tarımsal faaliyetler. Fakat özellikle genç nüfus üretim riskleri, girdi maliyetlerinin yükselmesi, sosyal imkanların yetersizliği gibi farklı nedenlerle tarımla uğraşmak istemiyor. Bu durum birçok nedene bağlı olsa da bizleri önemli bir sorunla başbaşa bırakıyor:

Kırsaldaki nüfus her geçen yıl daha da yaşlanıyor, çiftçilerin yaş ortalaması giderek yükseliyor!

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçubuk da konuyla alakalı “Tarımda nüfus çok azaldı. Çiftçilerin yaş ortalaması çok yükseldi. Şu anda Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması yaklaşık 52-53 civarında.” demiştir.

Çiftçiler yaşlandıkça ve daha azı tarımla uğraştıkça, iklim değişikliğine ve fahiş fiyatlara katkıda bulunan uzun ve karmaşık tedarik zincirlerine daha da bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıyayız. Artan nüfusu daha az emek, daha az girdi ve daha fazla maliyetlerle karşı karşıya bırakıyoruz. Bu sadece ülkemizde değil maalesef dünya genelinde gıda güvenliği sorunu olarak da karşımıza çıkıyor.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Doç. Dr. Gümüş tarafından yapılan araştırmada ortaya çıkan bazı sonuçları paylaşmak isteriz.

Araştırma, İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde seçilmiş mahallelerde 41 yaş üstü 118 çiftçi ile yüz yüze yapılan anket verilerinden oluşuyor. Araştırmada çiftçilerin yaklaşık yüzde 75’i tarımla uğraşan kesimin yaş ortalamasının arttığını ve bunun esas nedeninin genç nüfusun kırsal alandan göç etmesi olduğunu belirtiyor.

Yüzde 60’ı gelecek nesle tarımı önermiyor

Araştırmada görüşülen çiftçilerin yaklaşık yüzde 40’ı gelecek nesillere tarım sektörünü tavsiye ettiğini söylerken, yaklaşık yüzde 60’ı gelecek nesillere tarım sektörünü tavsiye etmediğini söylüyor. Üretimde kullanılan girdi fiyatlarının yüksek olması, pazarlama koşulları ve dış kaynak arayışı içinde olmaları, üreticiyi daha zorlu ekonomik koşulların altına sokmaktadır.  Çiftçilerin yaklaşık yüzde 58’i kendilerinden sonra çocuklarının, yakınlarının tarımsal faaliyetleri devam etmeyeceğini belirtiyor.

Bilgili çiftçiler sahada kazanıyor

İyi haber şu ki, çiftlikler daha fazla teknolojiyi tarıma entegre ettikçe, teknoloji uzmanlarının sistemleri çalıştırması için artan bir talep var ve Y kuşağı ile Z kuşağının sahaya girmesi için artan bir ilgi var.

Her zaman teknolojiyi benimseyen çiftçiler, operasyonları çeşitlendirerek ve yapay zeka, uzaktan algılama, IoT ve daha fazlasını dahil ederek üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bu araçlar, su, gübre ve böcek ilacı gibi girdileri büyük ölçüde azaltırken, çıktıları stabilize etmelerine veya iyileştirmelerine olanak tanıyor. Bu çeşitlendirme aynı zamanda çiftliklerde, problem çözme, sürdürülebilirlik ve beceriler geliştirme ile yönlendirilen bir nesil dijital yerliler olan Y ve Z kuşaklarının yetenekleri ve ilgi alanları ile uyumlu, tamamen yeni bir beceri seti için alan yaratıyor. Bu durum geleceğin çiftçisini farklılaştırıyor ve tarımsal kültürün dönüşümüne de katkı sağlıyor. 

Yeni nesil yetenekler ortaya çıkıyor ve çalışmak için daha iyi araçlara sahipler.

Geleneksel tarım yöntemleri tarlalara genç nüfusu çekemediği aşikar. Ancak bildiğimiz bir gerçek de tarımdaki teknolojinin entegrasyonunun, çiftçileri yalnızca kısa vadede maddi istikrara kavuşturmakla kalmadığı, aynı zamanda çiftçinin rolününün ve toplumsal imajınının değişiminde de önemli katkı sağladığı. Tarımda kaçınılmaz olan dijital dönüşüm, genç nesillerin fazlasıyla ilgi duyabileceği beceri setlerine ihtiyacı arttırdıkça, tarımsal üretimi bereketlendirdikçe sektörü gençler için daha cazip hale getirebilir. Bir başka deyişle tarımda dijital dönüşüm üretimi arttırmada etkili olduğu kadar yeni neslin tarıma olan ilgisinin arttırılmasında da kilit bir rol üstleniyor.

Ülke topraklarından en verimli şekilde faydalanmak için yaşlılarımızdan aldığımız bilgi, deneyim ve tecrübeleri, gençlerimizin enerjisi ve teknolojiye olan ilgisiyle harmanlayıp sahaya yansıtmak en önemli hedeflerimizden. Bu konuda Agrovisio her zaman yanınızda ve destekçiniz olacak. Agrovisio’ nun basit arayüzü çiftçilerimize kullanım kolaylığı sağlarken, sunduğu analizlerle kaynak kullanımı ve verim performanslarına önemli katkılar sağlıyoruz. Teknolojimizi kullanarak sorunlarınızı uydu takibiyle tespit edebilir, bünyemizdeki ziraat mühendislerimize danışarak çözebilirsiniz.

Diğer yazılarımızda görüşmek üzere…

Agrovisio sosyal medyalarını takip etmeyi unutmayın 😇 

REFERANS

https://www.entrepreneur.com/article/422433

https://www.dunya.com/kose-yazisi/tarimda-en-buyuk-tehlike-kirsalda-yaslanan-nufus/643454

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *