Toprağı İlmek İlmek İşleyen Kadın Çiftçiler

Published by Kübra Yurttaş on

 “Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi.”

“Dünyada her şey kadının eseridir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız üstlenmektedir. Ülkemizde tarımsal üretim kadın istihdamının en yoğun olduğu sektör olarak istatistiklere yansımaktadır. Bu yüzden kadınların tarımsal üretimde, kaynakların kullanımında, gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konuma istinaden, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği 15 Ekim’i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan etmiştir. Dünya Kadın Çiftçiler Günü 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanmaktadır.

15 Ekim ise özellikle seçilmiş bir tarih. Bir gün sonrası ‘Dünya Gıda Günü’ olmasından dolayı bir gün öncesi seçilerek, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadınların kırsal ekonomide hayati bir rol oynadıklarına dikkat çekilmek istenmiş.

Bu günün amacı; kırsalda kadınların mevcut statüsünü yükseltmek ve kadın çiftçilerin sorunlarının çözümü konusunda yardımcı olmak şeklinde özetlenebilir.

Kadın çiftçilerimiz tarımsal üretimin her aşamasında yer almakla birlikte daha çok gıda, ürün hasadı, ürünlerin işlenmesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadırlar. Kırsal kesimdeki kadınların günlük yaşamda ve tarımsal faaliyetlerdeki işlerinin çeşitliliği ve çokluğu nedeniyle büyük bir yükü omuzlamaktadırlar. Kadınlarımız yeri geldiğinde tarlada çift sürmekte, tohum ekmekte; yeri geldiğinde ürününü hasat etmekte, hayvanlarını bakmakta, ürünlerin işlenmesinde, dağıtılmasında, pazarda satılmasında görev almaktadır. Bunların yanı sıra üzerinde bulunan geleneksel ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir görevi de beraberinde yerine getirmektedir.

Kadın çiftçilerin eğitimi, tarımda verimliliği ve üretimde kaliteyi artıracak.

Kadınların tarımdaki ağırlığı daha da artacak. Ülkemizde tam anlamıyla tarımda verimliliği yakalamak istiyorsak işe kadın çiftçilerimize eğitim vermekle başlamalıyız.

Kadın çiftçilerimizin, geçmişten öğrendikleri geleneksel yöntemleri bırakmaları ve yeni yöntemlerle devam etmeleri tarımsal üretime büyük katkı sağlayacaktır. Bunun en kestirme yolu eğitimden geçer. Kadın çiftçilerimizin eğitimi, tarımda modern tekniklerin uygulanmasını kolaylaştıracak, verimliliği ve kaliteli üretimi artırarak ülke tarım ve ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Günümüzde kırsal kesimde yaşayan kadınların yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından kadın çiftçilere yönelik okuma-yazma, beceri geliştirme ve pazara yönelik üretimlerinin gelir getirmesi amacı ile projeler geliştirilmiştir. Ürettikleri ürünleri katma değerli bir şekilde pazarlama faaliyetlerini yürütmek amaçlı, kamu destekli kooperatifler kurulmuştur.

Devlet, kamu, ziraat odaları ve pek çok kurum, kuruluşların verdiği Kadın Çiftçi, Sürü Yönetimi, Bağcılık, Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Seracılık, SGK Bilgilendirme, Güvenli Traktör Kullanımı, Zirai Mücadele İlaçlarının Kullanımı, Ceviz Budama, Otomasyon Sistemi, Mevzuat, Sulama, Tarım Sigortaları, Hassas Tarım gibi eğitimler arttırılmalı, daha çok kadın katılımcı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Kadın çiftçilerimizin eğitilmesi demek gelecek nesilleri eğitmek demektir!

Sonuç olarak Türkiye’de eli toprakla buluşan kadın çiftçilerin, ekonomik ve sosyal hayatta refah içinde yaşayabilmeleri için eğitim programlarına ağırlık verilmelidir. Kadınların yatırım yapma ve risk alma yeteneklerini kısıtlayan ve küreselleşme karşısında dezavantajlı bir konumda olmalarına neden olan sorunlara çözüm bulup ve öneriler geliştirilmelidir.

Kırsalda tarım ve teknoloji kadın çiftçilere anlatmalıyız. Teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilerimizin yeniliklere açık, girişimci olmaları desteklenmeli; önder kadın çiftçilerimizi tanıtarak onların ürettiklerini ve yapmış oldukları çalışmaları başka kadın çiftçilerimizle de paylaşmalıyız.

Agrovisio kadın çiftçilerimize üretim aşamalarında destek olmak, teknoloji hakkında eğitim vermek ve teknolojiyi üretimlerinde nasıl kullanacaklarını göstermek adına ayrıca çaba sarf etmektedir. Bünyemizde bulunan kadın ziraat mühendislerimiz her daim çiftçilerimizle iletişimdedir. Çiftçilerimizin tarlalarını onlarla beraber takip ediyoruz, sorun gördüğümüzde bilgilendirmeler yaparak çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Agrovisio olarak kadınlarımızın içindeki gücü biliyoruz ve açığa çıkartmak için kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmaya hazırız. Açılmamış kanatların büyüklüğünü hiç kimse bilemez. Bir imkân, bir ışık yeter pek çok hayatın kanat çırpması için…

İlk kadın Ziraat Mühendisi Nezahat Süer’in nezdinde; işçisinden, teknikerine, teknisyenine ve ziraat mühendisine kadar tarım sektörüne katkı koyan tüm kadınlarımıza saygılarımızı sunuyor ve Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyoruz.

REFERANS

Tarım ve Orman Bakanlığı

Hasat Türk Gazetesi: Tarımda kadının çok yönlü rolü var- 1-30 Mart 2021

https://www.tarim.com.tr/Tarima-Can-Veren-Kadin-Ciftciler,38443h

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *