Deprem Tarım, Hayvancılık ve Sanayiyi de Etkiledi!

Published by Kübra Yurttaş on

Ülkemizde art arda gerçekleşen ve birçok bölgeyi etkileyen depremler, tarım ve sanayide önemli yeri olan 10 ilin ekonomisini de derinden etkiledi. Türkiye’nin tarım alanlarının %15‘inin bulunduğu, kayıtlı işletme ve çiftçi sayısının 270.000 civarında olduğu bölgede yaşanan yıkımla tarım alanları tahribata uğradı, köylerde ciddi tahribatlar oluştu, binlerce hayvan telef oldu, fabrikalar hasar aldı veya yıkıldı.

Tahribata uğrayan tarım alanlarından görseller-NTV

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Türkiye’de tarım yapılabilen alan 238,5 milyon dekar. Bu alanın 35,8 milyon dekarlık bölümü depremzede 10 ilde bulunuyor.

Bu iller içinde en fazla tarım alanına sahip olan 11 milyon dekarla Şanlıurfa. Onu 5,8 milyon dekarla Diyarbakır, 5 milyon dekarla Adana, 3,6 milyon dekarla Kahramanmaraş, 3,5 milyon dekarla Gaziantep ve 2,4 milyon dekarla Hatay izliyor. 
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alanların on ildeki toplam büyüklüğü 25,6 milyon dekarla ülke genelinin %15,5’ini oluşturuyor.
Ülkedeki tüm sebze bahçelerinin de 1,1 milyon dekarla %15,2’si bu illerde. 
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri ekim alanlarında ise on il 9,3 milyon dekarla dörtte birlik bir paya sahip. 
Buğday, arpa gibi tahılların üretildiği alanlarda açık farkla Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana; sebze bahçesi alanında Adana ve Hatay, meyve alanlarında ise Gaziantep öne çıkıyor.

Türkiye iplik üretiminin yarısını karşılayan Kahramanmaraş iplik fabrikalarında ise maddi kayıplar yeni yeni görülmeye başlansa da tesislerde ciddi hasarlar var. Başta hazır giyim ve tekstil olmak üzere birçok sektör etkilendi. Tekrar üretime geçmek zaman alacaktır.

Bu zor dönemlerde de olsa tarımsal üretimi önemseyen, Hatay’da mısır ekimine başlayan, yüzümüzde kırık da olsa bir tebessüm uyandıran çiftçilerimizden bahsetmeden geçemeyeceğim. Sizler iyi ki varsınız!

Bölgedeki bir diğer önemli başlık “göç” !

İmkânı olanlar bölgeden ayrıldı. Tabi kısa sürede yüksek oranlarda nüfus artışı olan illerimizde ise sosyal afet yaşanmakta. Birden artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersizlik oluştu. Hızlı bir şekilde çözüm aranmalıdır; istihdam arttırılmalı, ihtiyaç tedariki hızlandırılmalı…

Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası’nda önemli görevlerde bulunan Ercan Türkan “Deprem Bölgesinin Ekonomik Göstergeleri ve Ülke Ekonomisine Katkıları” başlığı ile bir çalışma yayınladı.

Çalışmada özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Deprem çok büyük maddi ve manevi kayba sebebiyet vermiştir. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye deprem felaketinden en çok etkilenen illerimiz olmuştur. Depreme ilk müdahale sonrasında, bölgenin Türk ekonomisi açısından önemi ve depremin kalıcı ve uzun vadeli sonuçları, gündemi belirleyen en önemli konular olacaktır. Bölgedeki ekonomik aktivitenin boyutlarının ve ekonomik yapısının bilinmesi, geliştirilecek ekonomik ve sosyal rehabilitasyon proje tasarımı açısından da önemli bir girdi olacaktır. Diğer taraftan yaşanan depremlerin ekonomik etki boyutlarının, veriye dayalı olarak yapılması, ekonomik hasarın gerçekçi bir şekilde tespit edilebilmesi, spekülatif değerlendirmelerin önüne geçilmesi açısından da önemli görülmektedir. Sağlıklı ve veriye dayalı değerlendirme, potansiyel ekonomik hasarı sınırlamak açısından da kritik önemdedir.”

Özetle, bu kadar büyük bir felaketten sonra yaraları sarmak, normal yaşama dönmek hiç de kolay olmayacak. Her zamankinden daha büyük dayanışmaya, bilimin ışığında daha çok çalışmaya, bundan sonrası için dersler çıkarmaya ev en önemlisi unutmamaya ihtiyacımız var.

Bir kez daha depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına, ailelerine baş sağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Blog yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz.

REFERANS

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/deprem-tarim-ve-sanayiyi-de-vurdu-950324

https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/depremin-yiktigi-10-ilde-tarim-ve-hayvancilik/682791

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/deprem-tarimi-da-vurdu-tarim-alanlarinin-yuzde-16si-bolgede,SJd1G31TcEejUDZV8atHrA

https://www.dunya.com/

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *