Tarımda Sensörler ve Agrovisio ile Entegre Kullanımı

Published by Kübra Yurttaş on

Tarımın insan hayatındaki yeri ve önemi, yaşam boyu artarak devam etmektedir. Günden güne artan nüfus sebebiyle insanların beslenmesini sağlamak amacıyla sınırlı olan arazi kaynaklarının daha etkin şekilde kullanılması, sorunlara gerçekçi çözümler üretebilecek yeni sistemler, yapılar ve yaklaşımlar gerekmektedir. Tarımsal alanda ise gereksinimleri karşılayabilecek olan “Akıllı Tarım Teknolojileri” dir. Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarım makinelerinden sulamaya kadar her alanda yaygın olarak teknoloji kullanılmaktadır. Ekim alanı yönetimi, don habercisi, yağış takip sistemi, sulama yönetimi, gübre yönetimi, bitkilerin gübre ve su ihtiyaçlarının izlenmesi veya hastalık ve zararlı kontrolünde ve izinsiz giriş takibi gibi tarımda devrim yaratan bu uygulamalarla çiftçiler üretim süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi edinirken, gerekli önlemleri doğru zamanda alarak topraklarından daha çok verim alma imkânına sahip olmaktadır.

Akıllı Tarım, dış girdilere daha az bağımlı ve daha esnek ve kendilerine has tarım stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Robotlar, insansız hava araçları, akıllı telefon uygulamaları ve tarımsal girdilerin durumunu ölçen sensörleri kapsar. Sensörler sayesinde sulama sisteminizi yönetebilirsiniz. “Vana, filtrasyon, pompa, toprak izleme, gübreleme, meteoroloji istasyonları gibi bileşenler ile üretimi yönetebilirsiniz. Bu bileşenler ile parsel vanalarının otomasyonları sağlanabilir; debi, basınç, pompa kontrolü yapılabilir; tarlada belirtilen noktalarda toprak izleme sensörleri ile toprak nem, sıcaklık, tuzluluk, pH, tavan suyu seviyesi, NPK içerikleri izlenebilir; hava sıcaklığı, bağıl nem, solar radyasyon, rüzgar yönü ve hızı, referans bitki su tüketimi hesaplanabilir.” [1]

Çeşitli platformların, sensörlerin, tarımsal araçların birlikte çalışabilirliği Tarım 4.0 ile mümkündür. Farklı tarımsal ihtiyaçlarını tek bir yerden yönetmek, karışıklık yaşamamak isteyenler için de umut vericidir. Bildiğiniz gibi Agrovisio farklı uydu ve dron gözlemlerini kullanarak çiftçilerimize zirai analizler sunan bir dijital tarım platformdur.

Platform üzerinden verdiğimiz indeksleri ve hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye, düzenlemeye doğruluk derecelerini arttırmaya çalışıyoruz. Tarımda kullanılan birçok aracın birlikte çalışabilirliği anlayışla, Devint Bilişim ile güçlerimizi birleştirerek de hizmet sunmaya başladık.

Devint Bilişim, bizler gibi yerli yazılımları ile ve sensör ağı hizmeti vermektedir. İki firmanın iş birliği sayesinde kullanıcılarımız daha geniş olanaklara sahip oluyor ve farklı hizmet sunumlarından kaynaklanan program karmaşasını yaşamıyor.

Peki beraberliğimiz kullanıcılarımıza ne avantajlar sağlar?

Gelecekte akıllı tarım ne olacak?

Çevresel kirlilik, küresel ısınmayla ve vahşi sulamaya bağlı tuzluluk ile azalan ekim alanları ve abiyotik/biyotik strese bağlı verim kayıpları ile artan dünya nüfusunun gıda talebini karşılamak önümüzdeki yıllarda mümkün olmayacaktır. Ayrıca tarım üreticilerinin karşılaştığı ekonomik zorluklar bu alanda çalışan sayısının azalmasına ve yeni neslin tarımsal üretimde istihdam etmemesine sebep olmaktadır. Bu sebeple, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak bilim insanlarının, üreticilerin ve ülkelerin ortak gayesi olmuştur. Gelişen teknolojiler tarım uygulamalarına entegre edilerek, tarımda yeni bir strateji oluşturulmuştur. Ancak bu sistemlerin önündeki teknoloji okur-yazarlığındaki yetersizlik, farkındalık eksikliği ve yetersiz altyapı gibi sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. Bunun için tüm dünyada hükümetlerin tarım politikalarındaki değişiklikler ile teknoloji üreticilerine ve uygulayıcılarına gerekli altyapıyı hazırlayarak kolaylık sağlaması gerekmektedir. “Tarım Piyasa Araştırması” raporuna göre Avrupa’da satılan tarım ekipmanlarının %70-80’ini hassas tarımda kullanılan teknolojiler oluşturmaktadır. Ayrıca, raporda akıllı tarım uygulamalarının ileri dönemde tarımda itici güç olacağı ve 2030 yılına kadar tarımdaki gelişmelerin büyük çoğunluğunun akıllı tarım teknolojilerinden kaynaklanacağı vurgulanmaktadır.

Tarım ülkesi olan Türkiye’de akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde de çiftçilerimize kolaylık sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi ve doğaya duyarlı ve nitelikli genç nüfusun tarıma yönlendirilmesi için yatırım ve planlama yapılmaktadır. Yatırımcıların desteklenerek üniversite ve özel sektör iş birliklerinin artırılmasına yönelik politikalar sayesinde hem tarımsal araçların ve teknolojinin üretimini arttırarak dışa bağımlılığı azaltmak hem de bu ürünleri araziye uygulamak mümkündür. Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de kaynaklarını korumak ve maksimum verimde kullanmak adına hızla gelişen yapay zeka teknolojisinin getireceği Tarım 5.0 kavramına hazır olmalıdır.

Bizler bunun bir süreç olduğunun farkındayız ve bu konuda elimizden gelen Ar-Ge çalışmalarını yapmaktayız. Teknolojiyi doğru, güvenilir ve birçok metodun yer aldığı bir sistem ile sizlerin kullanımına sunuyoruz. Sizler de fiyat teklifi almak, sistemden faydalanmak isterseniz iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Konuşuruz, ihtiyaçlarınızı belirleriz ve ihtiyaçlarınıza yönelik hizmetimizi tasarlarız!

REFERANS

[1] https://www.devintbilisim.com/tr/

[2] http://acikerisim.nku.edu.tr/

[3] https://isites.info/PastConferences/ISITES2016/ISITES2016/papers/C9-ISITES2016ID6.pdf

[4] https://arastirma.tarimorman.gov.tr/koyunculuk/Menu/76/Tarim-4-0

[5] https://eng.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/u343/harmantime.pdf

Categories: Genel

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *